Departamento: EPS Mecánica y Producción Industrial

Área: 1EPS Dirección de Operaciones Logístico Productivas-ZOLP

Ámbito de investigación: 1EPS Comportamiento mecánico y diseño de producto

Facultad: 1 Escuela Politécnica Superior (EPS)

Grupo de investigación: 1EPS Dirección de Operaciones Logístico Productivas

Correo el.: akortabarriai@mondragon.edu

Doutora pola Mondragon Unibertsitatea coa tese Analysis of the performance of demand driven material requirements planning on supply chain management a multiple case study 2018. Dirixida por Dr. Unai Apaolaza Pérez de Eulate.